rozrodczość

rozrodczość – zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Zmienia się i zależy od: właściwości gatunkowych, wielkości oraz składu populacji, oddziaływań między osobnikami oraz od warunków środowiska. Wyróżnia się rozrodczość maksymalną i rozrodczość rzeczywistą.R = n/t gdzie: n – liczba nowych osobników, t – czas, w którym te osobniki się pojawiły.

więcej dowiesz się w kursie: Ekologia (2.4.)(liceum-4letnie)

więcej dowiesz się w kursie: Ekologia (2.4.)(liceum-3letnie)