roztwór hipertoniczny

roztwór hipertoniczny roztwór o wyższym stężeniu związków osmotycznie czynnych niż roztwór wewnątrz komórki. Żywe komórki umieszczone w wodnym roztworze hipertonicznym, na drodze osmozy tracą wodę i ulegają skurczeniu prowadzącemu w skrajnym przypadku do ich śmierci.

Por. też  roztwór hipotoniczny.

Kurs: Cytologia (3.1.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (3.1.) (4-letnie liceum)