roztwór hipotoniczny

roztwór hipotoniczny roztwór o niższym stężeniu związków osmotycznie czynnych niż roztwór wewnątrz komórki. Żywe komórki umieszczone w wodnym roztworze hipotonicznym, na drodze osmozy pobierają wodę i ulegają pęcznieniu (w skrajnym przypadku komórki zwierzęce mogą pękać).

Por. też roztwór hipertoniczny.

Kurs: Cytologia (3.1.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (3.1.) (4-letnie liceum)