roztwór

roztwór – płyn, który jest jednorodną mieszaniną dwóch lub więcej substancji. Skład roztworu określa się przez podanie stężenia składników. W roztworze zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem, a drugi substancją rozpuszczaną