rozwój zrównoważony

« Powrót do Słownika

rozwój zrównoważony – koncepcja zakładająca, że dla ochrony całej biosfery realizacja celów społeczno-gospodarczych musi być przeprowadzana w zgodzie z celami środowiskowymi (uwzględniającymi ochronę przyrody).

Synonimy:
ekorozwój
« Powrót do Słownika