rozwój zrównoważony

rozwój zrównoważony – koncepcja zakładająca, że dla ochrony całej biosfery realizacja celów społeczno-gospodarczych musi być przeprowadzana w zgodzie z celami środowiskowymi (uwzględniającymi ochronę przyrody).