rubisco

enzym karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBP). Powszechny u roślin. In vivo aktywny w obecności światła, ale związany jest z kluczową reakcją tak zwanej fazy ciemnej fotosyntezy. W zależności od warunków rubisco działa jak:

a. karboksylaza RuBP – katalizuje reakcję przyłączenia cząsteczki dwutlenku węgla do rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBP),

b. oksygenaza RuBP – katalizuje rozbicie cząsteczki RuBP z udziałem tlenu cząsteczkowego na fosfoglicerynian i fosfoglikolan. Por. fotooddychanie.

Kurs: Metabolizm (8.4.)(3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (3.5.)(4-letnie liceum)