rybosomalny RNA

rybosomalny RNA (rRNA) – RNA, który wraz z białkami tworzy rybosomy. W komórkach eukariotycznych powstaje głównie na terenie jąderka. Uczestniczy w translacji. rRNA jest rybozymem. Stanowi największą frakcję RNA w komórkach.

(z ang. ribosomal RNA)

Kurs: Genetyka (2.5.)