ryboza

ryboza –  organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy cukier prosty (pentoza) należący do aldoz. Stanowi element budulcowy rybonukleozydów, rybonukleotydów (np. AMP, ADP, ATP, GTP, CTP, UTP), dinukleotydów (np. NAD, NADP, FAD), kwasu rybonukleinowego (RNA), niektórych koenzymów (koenzym A) i witamin (witamina B2 i B12). Powstaje w szlaku pentozofosforanowym

Krótko: cukrowy składnik nukleotydów RNA

Kurs: Naukowe podstawy biologii (6.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (6.3.) (4-letnie liceum)

Kurs: Genetyka (2.3.) (w nukleotydach)