rybozym

rybozym – cząsteczka kwasu rybonukleinowego (RNA) zdolna do katalizowania pewnej reakcji chemicznej. Spełnia zatem funkcje analogiczne do enzymów białkowych. Przykład: transferaza peptydylowa – enzym (rybozym) wchodzący w skład rybosomów, tworzący wiązania peptydowe podczas translacji. Inne rybozymy wycinają introny z pre-mRNA.

Rybozymy występują u wszystkich organizmów, odkryto je także u wirusów.

Ważne: rybozymy mogą katalizować wycięcie określonego fragmentu samej siebie lub innej cząsteczki RNA. Łamią więc jedną z klasycznych zasad genetyki molekularnej zakładającą, iż biokatalizatorami reakcji chemicznych zachodzących w komórce (enzymami) są zawsze cząsteczki białka.