ryby chrzęstnoszkieletowe

ryby chrzęstnoszkieletowe – gromada kręgowców wodnych – tradycyjnie zaliczanych do ryb współczesnych (Pisces). Mają chrzęstny (ale dość silnie zmineralizowany) szkielet i strunę grzbietową. Skrzela mają osobne ujścia w postaci 4–7 par szpar skrzelowych. Ciało jest nagie lub pokryte łuskami plakoidalnymi, tzw. zębami skórnymi. Brak pęcherza pławnego. Należą tu chimery, płaszczki i rekiny (łącznie nieco ponad 1000 gatunków). Większość gatunków żyje w wodach morskich. Rekiny znane są z zapisów kopalnych datowanych na ponad 400 mln lat.

Kurs: Strunowce (7.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (7.3.) (4-letnie liceum)