ryby dwudyszne

ryby dwudyszne (Dipnoi) – podgromada ryb mięśniopłetwych. Mogą oddychać powietrzem atmosferycznym przy pomocy częściowo uwstecznionych skrzeli lub za pomocą pęcherza pławnego przekształconego w rodzaj płuca połączonego z przełykiem. Przedstawiciele: rogoząb australijski, prapłaziec (Ameryka PD.) i prapłetwce (Afryka). Wszystkie współczesne są rybami słodkowodnymi. Obecnie bardzo nieliczne; znane od dewonu.

Kurs: Strunowce (7.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (7.3.) (4-letnie liceum)

prapłaziec - rycina
Prapłaziec (Lepidosiren paradoxa) Wiki PD/François Laporte