ryby promieniopłetwe

ryby promieniopłetwe (Actinopterygii)– grupa ryb kostnoszkieletowych (Osteichtyes) z płetwami wzmocnionymi długimi, elastycznymi pro­mieniami kostnymi pochodzenia skórnego. Najliczniejsza, bardzo zróżnicowana grupa ryb licząca ok. 30 tys. gatunków żyjących we wszystkich typach wód słodkich, słonawych i słonych. Przykłady; szczupak, tuńczyk, śledź czy karp.

Kurs: Strunowce (7.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (7.3.) (4-letnie liceum)