rzęska

rzęska – krótka wypustka komórkowa zawierająca mikrotubule. Rzęska wyspecjalizowana w lo­komocji jest w częśći wolnej utworzona z rdzenia zbudowa­nego z dziewięciu zewnętrznych par mikrotubul i dwóch wewnętrznych pojedynczych mikrotubul („9 + 2″), otoczonego błoną komór­kową. Pod względem budowy bardzo przypomina wić, ale jest od niej krótsza. Rzęski występują zazwyczaj w dużej liczbie: na wolnej powierzchni komórki nabłonka tchawicy człowieka może być ich nawet 250, a komórka pantofelka może mieć ich nawet kilkanaście tysięcy.

Kurs: Cytologia (10.7.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (10.7.) (4-letnie liceum)

(łac. cilia)

Uwaga: termin rzęska jest też stosowany do struktur napędowych komórek prokariotycznych. Rzęski bakteryjne mają jednak zupełnie inną budowę i mechanizm ruchu.