sacharyd

sacharyd – związek organiczny będący wielohydroksylowym aldehydem (aldozą), ketonem (ketozą) lub ich pochodną. Sacharydy występują jako cukry proste (monosacharydy), oligosacharydy (2-10) lub polisacharydy (polimery o n>10). Sacharydy stanową ok. 80% suchej masy roślin i tylko ok. 2-3% suchej masy zwierząt.

Kurs: Naukowe Podstawy Biologii (3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe Podstawy Biologii (3.) (4-letnie liceum)