saprobionty

saprobionty – organizmy cudzożywne, żyjące w rozkładającej się materii organicznej, którą się odżywiają. Saprobiontami są: saprofagi i saprotrofy. Saprobionty zalicza się do ekologicznej grupy destruentów (reducentów).

Saprofagami są glebożercy, kałożercy i mułożercy – organizmy odżywiające się związkami organicznymi zawartymi w martwej materii organicznej (krótko – żywią się szczątkami lub wydalinami organizmów). Saprotrofami są niektóre bakterie i grzyby – organizmy pobierające związki organiczne z martwej materii organicznej, którą same rozkładają (krótko – rozkładają złożone związki organiczne do prostszych, które mogą pobrać i wykorzystać). 

(gr. sápios – zgniły)

Uwaga: dawniej saprotrofy nazywano saprofitami.

Kurs: Prokarionty (1.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (1.4.) (4-letnie liceum)

Kurs: Ekologia (4.3.) (w ekosystemach)