schizogonia

schizogonia – sposób bezpłciowego rozmnażania się niektórych pierwotniaków. Polega na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, a dopiero później na podziale cytoplazmy. Umożliwia powstanie w krótkim czasie dużej liczby osobników potomnych. W drodze schizogonii w cyklu rozwojowym zarodźca malarii powstają liczne merozoity.

Ważne: schizogonia zarodźca malarii nazywana jest czasem cyklem bezpłciowym zachodzącym w organizmie człowieka.

Uwaga: w popularnym podręczniku szkolnym termin ten nie jest używany.

Więcej w kursie: Protisty (5.) (3-letnie liceum)

Więcej w kursie: Protisty (5.) (4-letnie liceum)