ściana komórkowa

ściana komórkowa – warstwa ochronna znajdu­jąca się na zewnątrz błony komórkowej u roślin, prokariontów, grzybów i niektórych pierwot­niaków. Ważnymi strukturalnymi składnikami ściany komórkowej są biopolimery, takie jak celuloza (u roślin i niektórych pierwotnia­ków), chityna (u grzybów) i peptydoglikan (u bakterii). Poza składnikami szkieletowymi w skład ściany komórkowej wchodzą tzw. substancje podłoża: inne polisacharydy, lipoproteiny, lipopolisacharydy lub inne lipidy. 

Tak zwany martwy składnik komórki. 

Por. także ściana pierwotna i ściana wtórna

Kurs: Cytologia (11.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (11.2.) (4-letnie liceum)