sekwencjonowanie DNA

sekwencjonowanie DNA – techniki inżynierii genetycznej pozwalające na odczytywanie sekwencji, czyli kolejności par nukleotydowych w cząsteczkach DNA.

Do sekwencjonowania DNA początkowo wykorzystywano metodę Edwina Sangera z użyciem znakowanych radioaktywnie dideoksynukleotydów (metoda dideoksy Sangera). Obecnie sekwencjonowanie dokonuje się za pomocą sekwenatorów wykorzystujących zmodyfikowaną metodę Sangera (stosowane są dideoksynukleotydy znakowane fluorescencyjnie a cały proces jest całkowicie zautomatyzowany). W ten sposób można sekwencjonować tylko cząsteczki DNA o długości kilkuset nukleotydów.

Kurs: Biotechnologia (3.3.)