selekcja klonalna

selekcja klonalna – proces immunologiczny polegający na tym, że aktywacji ulegają tylko te limfocyty, które mogą rozpoznać dany antygen. Rezultatem tej aktywacji jest nie tylko wydzielanie przeciwciał czy funkcjonowanie limfocytów T rozpoznających ten antygen, ale także wejście tych komórek w serię licznych podziałów mitotycznych, co powoduje zwiększenie ich liczby.

Uwaga: pojęcie “selekcja klonalna” to całość złożonego procesu obejmującego: 1. aktywację limfocytów B (tylko tych, które mogą rozpoznać dany/konkretny antygen), 2. wydzielanie przeciwciał oraz funkcjonowanie limfocytów T rozpoznających ten antygen, 3. proliferację limfocytów B i T w komórki klonalne. To ostatnie, czyli zwiększenie liczby komórek konkretnego klonu określane jest czasem jako ekspansja klonalna.

Ważne: teoria selekcji klonalnej wyjaśnia, dlaczego odpowiedź swoista jest możliwa i tak silna/skuteczna.

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.)