sepsa

sepsazagrażająca życiu dysfunkcja wielonarządowa spowodowana zaburzoną odpowiedzią ustroju na zakażenie. Nie jest samodzielną jednostką chorobową.

Jest dość poważnym problem medycznym w szpitalach (przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii), a rzadko także poza nimi.
Przyczyną sepsy mogą być, np. infekcje w obrębie jamy brzusznej czy zapalenie płuc. Z immunologicznego punktu widzenia przyczyną sepsy może być każdy drobnoustrój, a rzadziej także pasożyt lub wirus. W warunkach szpitalnych sepsę wywołują takie bakterie, jak np. Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae czy Staphylococcus aureus.
W większości przypadków podczas sepsy dochodzi do rozsiewu drobnoustrojów przez układ krwionośny, dlatego kiedyś była ona utożsamiana z zakażeniem krwi. Aktualnie do jej rozpoznania nie jest niezbędne stwierdzenie obecności drobnoustrojów we krwi.

(łac. sepsis)

Raczej dla zainteresowanych.