siateczka śródplazmatyczna gładka

siateczka śródplazmatyczna gładka – część retikulum endoplazmatycznego, której błony nie są pokryte rybosomami (stąd – gładka). Główna funkcja: synteza lipidów (ogólnie – związków steroidowych). W hepatocytach uczestniczy w detoksykacji (np. etanolu) i usuwaniu niektórych leków. We włóknach mięśniowych magazynuje jony wapnia (siateczka sarkoplazmatyczna).

(od ang. Smooth Endoplasmic Reticulum pochodzi skrót SER)

Kurs: Cytologia (8.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.2.) (4-letnie liceum)