siateczka śródplazmatyczna szorstka

siateczka śródplazmatyczna szorstka – część retikulum endoplazmatycznego, której błony są pokryte rybosomami. Główna funkcja: synteza i modyfikacja białek przeznaczonych na eksport (wydzielniczych) oraz białek integralnych błony komórkowej, aparatu Golgiego, błon samej siateczki i enzymów lizosomalnych. Polipeptydy po syntezie na rybosomach siateczki przechodzą do wnętrza kanałów siateczki, gdzie są pozbawiane odcinka (peptydu) sygnałowego, ulegają fałdowaniu i są modyfikowane, m.in są poddawane glikozylacji.

(od ang. Rough Endoplasmic Reticulum pochodzi skrót RER)

Kurs: Cytologia (8.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.2.) (4-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.5.) (funkcje) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.5.) (funkcje) (4-letnie liceum)