siateczka śródplazmatyczna

siateczka śródplazmatyczna – skomplikowany, wewnątrzkomórkowy system błon biologicznych tworzących spłaszczone przestrzenie (cysterny), kanały i pęcherzyki, powiązany z zewnętrzną błoną otoczki jądrowej. Ma największy udział w kompartmentacji wnętrza komórek eukariotycznych. Wyróżnia się rejony z licznymi rybosomami osadzonymi na zewnętrznej powierzchni błon – siateczka śródplazmatyczna szorstka i rejony bez rybosomów – siateczka śródplazmatyczna gładka. Ta pierwsza jest silnie rozwinięta w komórkach szybko rosnących oraz w komórkach, w których zachodzi biosynteza białek. Druga dominuje w komórkach syntezujących niebiałkowe produkty organiczne, np. tłuszcze. Siateczka śródplazmatyczna gładkapełni też rolę w detoksykacji. Proporcje obu rodzajów siateczki nie są stałe.

Kurs: Cytologia: (8.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia: (8.2.) (4-letnie liceum)