sieć dziwna

sieć dziwnastruktura, w której tętnica lub żyła rozgałęzia się w naczynia włosowate, które z powrotem łączą się w naczynie krwionośne tego samego typu, z którego powstały. Sieć: tętnica-naczynia włosowate-tętnica funkcjonuje w ciałkach nerkowych ssaków, ptaków i ryb. Sieć dziwna składająca się z żyły, naczyń włosowatych i żyły jest nazywana krążeniem wrotnym (np. układ żyły wrotnej doprowadzający krew do wątroby kręgowców).

Ciekawe: łacińska nazwa rete mirabile oznacza dosłownie sieć cudowną.