sieć pokarmowa

sieć pokarmowa – w ekologii sieć zależności pokarmowych między organizmami różnych gatunków, żyjących w jednym ekosystemie. Sieci troficzne są tworzone przez wzajemnie przeplatające się łańcuchy pokarmowe.

Uwaga: na diagramach sieci troficzne mają postać strzałek łączących gatunki według tego, kto kogo zjada.