siedlisko

siedlisko – ogół czynników abiotycznych (klimatycznych i glebowych) panujących w określonym miejscu i działających na rozwój organizmu, populację lub całą biocenozę.