siewka

siewka – faza w rozwoju osobniczym rośliny następująca po kiełkowaniu nasiona, tj. po pojawieniu się korzonka zarodkowego. Siewka korzysta z materiałów zapasowych zgromadzonych w nasionie. W fazie siewki z korzenia zarodkowego zaczynają wyrastać korzenie boczne mocujące roślinę w glebie. Z zawiązka pędu wyrasta młody pęd osiągający powierzchnię ziemi. W zależności od tego czy kiełkowanie jest epigeiczne czy hipogeiczne, liścienie są wynoszone ponad lub pozostają pod powierzchnią gleby. Po wykształceniu liści asymilacyjnych i umocowaniu się korzenia w glebie siewka staje się samożywna.

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (4-letnie liceum)