siła asymilacyjna

siła asymilacyjna –  ogólna nazwa produktów reakcji świetlnych fotosyntezy: ATP i NADPH.

Pojęcie to jest analogicznie używane dla określenia produktów pierwszego umownego etapu chemosyntezy (ATP i NADH albo ATP i NADPH).