siła ssąca liści

siła ssąca liści – siła (podciśnienie) powodująca podnoszenie nieprzerwanego słupa wody wzdłuż/w górę rośliny (ogólnie z gleby do liści). Wywołana jest parowaniem wody z liści (transpiracją). Transpiracja prowadzi do obniżenia potencjału wody w liściach, co przejawia się powstaniem ujemnego ciśnienia hydrostatycznego. Jest to więc mechanizm bierny napędzany energią słoneczną.

Kurs: Fizjologia roślin (3L)(2.3.)

Kurs: Fizjologia roślin (4L)(2.4.)

Ciekawe: siła ssąca liści jest najważniejszym elementem teorii kohezyjno-transpiracyjnej sformułowanej już pod koniec XIX w. i wciąż aktualnej.