siły kapilarne

siły kapilarne (biol.) – siły podsiąkania wody pojawiające się w przestrzeniach kapilarnych (np. w glebie i w elementach przewodzących drewna) wynikające głównie z adhezji i kohezji. Podsiąkanie jest samoistne i może się odbywać wbrew sile grawitacji.
Ważne zjawisko ułatwiające transport wody i soli mineralnych w drewnie (tzw. transport ciśnieniowy wody).

Kurs: Fizjologia roślin (3L)(2.3.)

Kurs: Fizjologia roślin (4L)(2.3.)