skala pH

skala pH – parametr ilościowy kwasowości i zasadowości wodnych roztworów związków chemicznych. Skala logarytmiczna od 0 do 14, gdzie pH wody = 7.

Skala pH jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w roztworach wodnych. Jednak w wielu podręcznikach stosuje się starą definicję: pH to ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych (H+).

Uwaga: na lekcjach biologii potrzebne jest tylko znaczenie praktyczne wartości pH dla organizmów.

Wskaźniki pH, o których trzeba pamiętać: fenoloftaleina, lakmus, oranż metylowy, wywar z liści czerwonej kapusty.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.5.) (4-letnie liceum)