skamieniałości przewodnie

skamieniałości przewodnie – skamieniałości charakteryzujące się wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym. Przykładem takich skamieniałości są trylobity, konodonty, amonity i otwornice.

Organizmy, które utworzyły skamieniałości przewodnie, charakteryzowały się powszechnością występowania, szerokim spektrum środowiskowym, szybkim tempem ewolucji (krótkimi zasięgami czasowymi). 

Krótko: skamieniałości o znacznym rozprzestrzenieniu i krótkim czasie występowania.