skaningowy mikroskop elektronowy

skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) – mikroskop, który używa wiązki elektronów do skanowania powierzchni próbki w celu określenia szczegółów jej topografii.