skaryfikacja

skaryfikacja – sztuczne, mechaniczne uszkadzanie łupin nasiennych lub owoców w celu ułatwienia wnikania wody i gazów do wnętrza nasion. Celem jest przyspieszenie kiełkowania (przez usunięcie blokad spoczynku bezwzględnego).

Por. też stratyfikacja

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (4-letnie liceum)