skaryfikacja

skaryfikacja – sztuczne, mechaniczne uszkadzanie łupin nasiennych lub owoców w celu ułatwienia wnikania wody i gazów do wnętrza nasion. Celem jest przyspieszenie kiełkowania.

Por. też stratyfikacja

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (4.4.) (3-letnie liceum)

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (5.4.) (4-letnie liceum)