skiofity

skiofity (rośliny cieniolubne) – rośliny przystosowane do życia w warunkach (dużego) zacienienia. Źle rosną w pełnym słońcu i nie wytrzymują w tych warunkach konkurencji z innymi roślinami.

Przykłady: szczawik zajęczy, kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita, marzanka wonna (zauważ, że to rośliny warstwy runa leśnego).

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (3.4.)(liceum 4-letnie)
więcej dowiesz się w kursie: Metabolizm (8.10.)(liceum 3-letnie)

por. także heliofity