sklereidy

sklereidy – krótkie nieregularne komórki sklerenchymy w łupinkach orzecha i w osłonkach na­sion. Sklereidy są także rozrzucone w miękiszu nie­których roślin.