skrzek

skrzek – jaja płazów bezogonowych i ogoniastych, składane na dnie zbiorników wodnych lub przytwierdzane do roślin albo kamieni. Zwykle w  formie pakietów lub sznurów.

Uwaga: w starszych podręcznikach skrzek to jaja płazów bezogonowych!