ślad ekologiczny

ślad ekologiczny – szacowana liczba hektarów powierzchni lądu i morza niezbędna do odtworzenia zasobów zużytych na konsumpcję i absorpcję odpadów. Ślad mierzony jest w globalnych hektarach (gha) na osobę. Wskaźnik ten umożliwia oszacowanie zużycia zasobów naturalnych w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez Ziemię. Może stanowić podstawę do prostej analizy zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne biosfery.

Por. także ślad węglowy

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.6.)