ślad węglowy

ślad węglowy całkowita suma emisji gazów cieplarnianych uwalnianych pośrednio lub bezpośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje więc emisje ditlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. Wyrażany jest w ekwiwalencie ton CO2 (tCO2e), np. 1 tona metanu odpowiada 25 tonom CO2. Ślad węglowy jest rodzajem śladu ekologicznego.

(ang. carbon footprint)

Por. http://footprint.wwf.org.uk  https://www.carbonfootprint.com  (przekładowe strony anglojęzyczne z tzw. kalkulatorami śladu węglowego)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.6.)