śluźnia

śluźnia – pojedyncze skupisko cytoplazmy zawierające wiele diploidalnych jąder, które tworzy się w trakcie cyklu rozwojowego niektórych śluzowców.