śmiertelność

śmiertelność – liczba osobników należących do danej populacji, które giną w określonej jednostce czasu. Zmienia się i zależy od właściwości gatunkowych, wielkości i składu populacji, oddziaływań między osobnikami oraz od warunków środowiska.

Wskaźnik śmiertelności S = n/t   , gdzie: n – liczba osobników ginących, t – czas.

Kurs: Ekologia (2.4.)