smog

smog – nienaturalne zjawisko występujące nad miastami i ośrodkami przemysłowymi podczas bezwietrznej pogody – gęsta mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza powstające wskutek działalności człowieka oraz produkty ich przemian chemicznych lub fotochemicznych. Wyróżnia się smog typu londyńskiego (kwaśny) oraz smog typu Los Angeles (fotochemiczny).

Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.2.)