smuga pierwotna

smuga pierwotna – zgrubienie wzdłuż przyszłej przednio-tylnej osi na powierzchni wczesnego zarodka ptaków lub ssaków, spowodowane migracją komórek w kierunku linii środkowej blastodermy, zanim przesuną się do wnętrza zarodka.