solenoid

solenoid – jednostka strukturalna chromatyny składająca się ze zwiniętego w lewoskrętną helisę włókienka chromatynowego. Ma średnicę 30 nm i w jego tworzeniu kluczowe znaczenie ma histon H1. Zwinięty solenoid tworzy pętlę domeny chromosomowej (włókno 300 nm).

Kurs: Cytologia (5.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.4.) (4-letnie liceum)