solwatacja

solwatacja – (biol.) proces tworzenia przez rozpuszczalnik otoczki solwatacyjnej wokół jonów i cząsteczek substancji polarnych obecnych w roztworze. Proces solwatacji zachodzi na skutek wzajemnego przyciągania elektrostatycznego cząsteczek silnie polarnego rozpuszczalnika oraz obecnych w roztworze jonów lub polarnych cząsteczek substancji rozpuszczonej. Solwatacja, w której rozpuszczalnikiem jest woda to hydratacja.

Uwaga: o solwatacji mówi się w szkole średniej, ale… jej nie nazywa.