somatogamia

somatogamia – rodzaj rozmnażania płciowego grzybów polegający na łączeniu się dwóch haploidalnych, jednojądrowych strzępek wegetatywnych. Najczęściej strzępki są zróżnicowane płciowo na dwa typy koniugacyjne oznaczane jako (+) i (–) (heterotalizm). Somatogamia jest skrajnym uproszczeniem przebiegu rozmnażania płciowego (brak gamet i gametangiów). Jest charakterystyczna dla podstawczaków. Plazmogamia i kariogamia są rozdzielone w czasie i przestrzeni.

Kurs: Grzyby (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.5.) (4-letnie liceum)