sozologia

sozologia – nauka zajmująca się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów, głównie w kontekście zapewnienia ich trwałości.

(gr. sódzo – ochraniam + lógos – nauka)