specjacja allopatryczna

specjacja allopatryczna – powstawanie nowego gatunku w populacjach, które są od siebie izo­lowane geograficznie (barierą fizyczną).