specjacja sympatryczna

specjacja sympatryczna – powstanie nowego gatunku w populacji, która żyje na tym samym obszarze geograficznym (bez izolacji fizycznej).