specjacja

specjacja – proces ewolucyjny, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów. Wyróżnia się specjację allopatryczną, sympatryczną i parapatryczną.